Pabeidz

  • Finishes

    Pabeidz

    Virsmas apstrāde ir substrāta materiāla virsma, lai izveidotu slāni ar procesa virsmas slāņa mehānisko, fizikālo un ķīmisko īpašību matricu.